PENDUGAAN ASAL MULA DAN ALIRAN AIR PADA AKIFER BAHAN VOLKANIK BERDASARKAN PERUNUTAN ISOTOP STABIL (Δ 2 H Δ 18 O)